20 Αυγ 2007

Αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης για το έτος 2007

Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε την αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης για το έτος 2007 και τροποποίησε εν μέρει τον κανονισμό όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Πάλλης.

Από τις καταστάσεις εσόδων – εξόδων του οικ. Έτους 2006 καθώς και τα προβλεπόμενα για το έτος 2007, προκύπτει ότι κατά την χρήση του 2006 τα έσοδα ανέρχονται σε 220.109 € και τα έξοδα σε 227.278 € και για το έτος 2007 προβλέπεται ότι τα έξοδα θ΄ ανέλθουν σε 364.386 €. Κατόπιν αυτού κρίνεται αναγκαίο να γίνει αναπροσαρμογή των εν λόγω τελών προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για την λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης.
Επίσης κρίνεται απαραίτητο η τροποποίηση του άρθρου 19 του κανονισμού ύδρευσης σχετικά με τις κλίμακες χρέωσης των τελών ύδρευσης ανά τρίμηνο.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι αναπροσαρμοσμένες τιμές σε € ανά Μ3 καθώς και οι νέες κλίμακες.

Οικιακή χρήση
μέχρι 30 Μ3 ανά τρίμηνο 0,75 €/Μ3
από 31 Μ3 έως 50 Μ3 ανά τρίμηνο 0,90 €/Μ3
από 51 Μ3 και άνω το τρίμηνο 1,50 €/Μ3
πάγιο 6,30 € ανά τρίμηνο

Επαγγελματική χρήση (ξενοδοχεία-καταστήματα-ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ)
Ανεξαρτήτως κατανάλωση σε 1,50 € το τρίμηνο ανά Μ3

Άρδευση
Ανεξαρτήτως κατανάλωση σε 2,00 € το τρίμηνο ανά Μ3

Για νέες παροχές

Οικιακή χρήση
παροχή 1/2 ίντσας σε 200,00 €
παροχή 3/4 ίντσας σε 260,00 €
παροχή 1 ίντσα σε 320,00 €

Άρδευση σε αγροκτήματα
παροχή 1/2 ίντσας σε 260,00 €
παροχή 3/4 ίντσας σε 300,00 €