18 Ιουν 2008

Το ΚΠΕ Τροιζήνας - Μεθάνων

Στις δύσκολες μέρες που περνάει ο πλανήτης, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση, κυρίως των νέων, πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους του κράτους. Στο πλαίσιο αυτών των στόχων, το Υπουργείο Παιδείας δημιούργησε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην περιοχή.

Το ΚΠΕ Τροιζήνας-Μεθάνων, το οποίο στεγάζετε στο κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Τροιζήνας στην Τροιζήνα, ιδρύθηκε το 2006 με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Άρχισε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2007 κατόπιν προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των Δήμων Τροιζήνας και Μεθάνων. Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ αποτελείται από 5 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στόχος του ΚΠΕ είναι η απόφαση γνώσεων, εμπειριών, δεξιοτήτων και η ευαίσθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και άλλων κοινωνικών ομάδων σε θέματα περιβάλλοντος, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Περιβάλλοντος-Κοινωνίας και να αναπτύξουν υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι στάσεις αυτές θα συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση και προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας της ζωής και θα οδηγήσουν σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.
Ας δούμε τις δραστηριότητες ΚΠΕ:

1. Προγραμματίζει, σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα μιας ή περισσοτέρων ημερών.
2. Αναπτύσσει και παράγει εκπαιδευτικό υλικό, φυλλάδια κ.α.
3. Οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια και επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών και άλλων κοινωνικών ομάδων.
4. Στηρίζει προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων της περιοχής του σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Π.Ε.
5. Συνεργάζεται με την τοπική κοινωνία και τους φορείς για θέματα διαχείρισης του τοπικού περιβάλλοντος.
6. Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή θεματικά δίκτυα.
7. Αναπτύσσει συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες, ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα και διάφορους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
8. Προωθεί την έρευνα στους τομείς της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Τέλος το ΚΠΕ Τροιζήνας-Μεθάνων σχεδίασε και υλοποιεί τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν άμεση σχέση με το τοπικό περιβάλλον.

«Ακολουθώντας την λάβα», περιβαλλοντικό μονοπάτι στο ηφαίστειο Μεθάνων. Απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (μονοήμερο ή διήμερο).

«Στη λιμνοθάλασσα της Ψήφτας», βιωματική ανακάλυψη της λιμνοθάλασσας της Ψήφτας. Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (μονοήμερο ή διήμερο).

«Σκέφτομαι πριν αγοράσω, πριν πετάξω, πριν ρυπάνω …», προσέγγιση του ζητήματος της μείωσης των οικιακών απορριμμάτων. Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (μονοήμερο).

«Το δάσος», περιβαλλοντικό μονοπάτι στο δάσος που έχει αναπτυχθεί πάνω στη λάβα. Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (μονοήμερο).

Τα προγράμματα του ΚΠΕ Τροιζήνας – Μεθάνων χρησιμοποιούν ενεργητικές παιδαγωγικές μεθόδους μάθησης και στηρίζονται στο μοντέλο της διεπιστημονικότητας, της βιωματικής προσέγγισης και της κινητοποίησης του γνωστικού, συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα των μαθητών που τα παρακολουθούν. Επιπλέον τα προγράμματα αυτά λειτουργούν υποστηρικτικά στα προγράμματα Π.Ε. που υλοποιούνται στα σχολεία, αλλά και προτρέπουν τα παιδιά σε συγκεκριμένες δράσεις καθημερινής, περιβαλλοντικά εμπνευσμένης συμπεριφοράς.


πηγή ΝΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ