3 Ιουλ 2008

Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών στην Περιφέρεια Αττικής

Η μελέτη για τον καθορισμό Π.ΟΑ.Υ. στην Αττική, η οποία εντάσσεται στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2000-2006» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και έχει χρηματοδοτηθεί από το Γ’ ΚΠΣ της ΕΕ, υποδεικνύει την περιοχή Πόρου – Μεθάνων – Τροιζήνα ως την <>καταλληλότερη Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στην Περιφέρεια Αττικής και η υλοποίηση της εκκρεμεί μόνο και μόνο λόγω της έλλειψης Χωροταξικού Σχεδίου.

Χωρίς σχόλια …………

πηγή Νέα Πειραιά & Σαρωνικού